bglegal1
image1
arrow1a

 

Každodenne sa snažíme pomáhať našim klientom pri hľadaní efektívnych a komplexných riešení ich právnych záležitostí. Kvalita právnych služieb je pre nás prvoradá.

Advokáti

Zakladajúci tím našej advokátskej kancelárie tvoria uznávaní advokáti s mnohoročnými skúsenosťami nadobudnutými pri rôznych významných domácich a medzinárodných transakciách. Nadväzujú tak na svoje úspešné pôsobenie pod hlavičkou poprednej advokátskej kancelárie, kde priamo spolupracovali so slovenskými i zahraničnými klientami.

Advokáti našej kancelárie sa počas svojej doterajšej praxe zaoberali rozličnými typmi právnych záležitostí od poskytovania poradenstva v korporačných záležitostiach, obchodnoprávnych, pracovnoprávnych, občianskoprávnych a správnych záležitostiach, až po náročné obchodno-finančné transakcie, akvizície a reštrukturalizácie.

Advokátska kancelária BG:LEGAL v rámci zvyšovania úrovne svojich služieb spolupracuje s kvalifikovanými daňovými a účtovnými poradcami, súdnymi prekladateľmi, tlmočníkmi a znalcami a odborníkmi v špecializovaných oblastiach. Komunikácia v anglickom jazyku, ako aj príprava dokumentov v dvoch jazykoch súčasne je samozrejmosťou.

Všetci advokáti pôsobiaci v našej kancelárii sú členmi Slovenskej advokátskej komory s oprávnením poskytovať právne služby na území Slovenskej republiky.

 

JUDr. Jana Borská

JUDr. Jana Borská

  Vzdelanie
 • ukončenie štúdia na Právnickej fakulte Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach s titulom Mgr. (2001)
 • získanie titulu JUDr. po úspešnej obhajobe rigoróznej práce (2003)

  Členstvo v advokátskych komorách
 • Slovenská advokátska komora (od 2006)
 • International Bar Association (2006)

  Pracovné skúsenosti
 • PricewaterhouseCoopers Tax, k.s. (2002 – 2003 na pozícii daňový a právny asistent)
 • Advokátska kancelária Čechová & Partners (2003 – 2012; v rokoch 2005-2006 pôsobila v bruselskej pobočke Čechová & Partners a v roku 2007 tiež ako editor Financial Law News)

  Významné úspechy
  Počas svojej praxe Jana Borská získala značné skúsenosti v oblasti fúzií a akvizícií, obchodného práva a práva obchodných spoločností, a to najmä:
 • bola členkou právneho teamu, ktorý poskytoval poradenstvo významnému rakúskemu účastníkovi tendra na akvizíciu akcií pri privatizácii významného slovenského výrobcu elektriny; táto činnosť zahŕňala aj hĺbkový právny audit spoločnosti,
 • zúčastnila sa due dilligence rôznych významných spoločností z energetického sektoru, z oblasti poľnohospodárstva, telekomunikácii a sektoru dopravy, so zameraním na oblasť zmluvného práva, nehnuteľností, finančné otázky, ako aj otázky z oblasti práva obchodných spoločností,
 • zúčastnila sa na viacerých fúziách a akvizíciách, pri ktorých sa zaoberala podrobnou analýzou nehnuteľností, cenných papierov a zmluvných záležitostí cieľových spoločností,
 • podieľala sa na príprave transakčnej dokumentácie pri poskytovaní právneho poradenstva talianskemu investorovi v procese akvizície slovenskej spoločnosti zaoberajúcej sa ekonomickým poradenstvom v oblasti finančného riadenia a informačných zdrojov, ako aj v procese zlučovania významných nadnárodných spoločností pôsobiacich v oblasti poskytovania komunikačných služieb,
 • má tiež rozsiahle skúsenosti z oblasti práva nehnuteľností a poskytuje na pravidelnej báze právne poradenstvo jednému z najvýznamnejších sprostredkovateľov predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností v Slovenskej republike,
 • poskytovala právne poradenstvo pre rôzne zahraničné spoločnosti pri zriaďovaní ich dcérskych spoločností/pobočiek v Slovenskej republike a pri reštrukturalizačných zmenách súvisiacich s ich činnosťou v Slovenskej republike, pri prevodoch majetku a podnikov, ako aj v procese likvidácie viacerých slovenských spoločností,
 • významnú časť svojej praxe pôsobila tiež ako všeobecný právny poradca člena skupiny poprednej medzinárodnej tabakovej spoločnosti, a to najmä so zameraním na oblasť nehnuteľností, reklamy tabakových výrobkov a obchodné zmluvy,
 • značné skúsenosti Jana získala aj v oblasti právneho poradenstva týkajúceho sa financovania a zabezpečenia pohľadávok z financovania poskytnutého poprednou maďarskou bankou významnej spoločnosti pôsobiacej v oblasti kinematografie.

  Jazykové znalosti
  Slovenský a anglický jazyk slovom i písmom.

  Publikácie
  V rámci svojho odborného pôsobenia Jana prispievala aj do viacerých medzinárodných odborných publikácii ako napr.: BNA’s Eastern Europe Reporter, Lex Mundi Doing Business, MartindaleHubbell, IFLR1000.

 

Advokáti
JUDr. Jana Borská

Referencie
Zoznam referencií

Kontakt
BG:LEGAL, s.r.o.
Mostová 2
811 02 Bratislava

bglegal(_AT_)bglegal.sk

Tel.: +421 905 793 802

© 2015 BG:LEGAL, s.r.o., Všetky práva vyhradené | Právne informácie