bglegal1
image1
arrow1a

 

Starostlivé zváženie všetkých právnych rizík je veľmi dôležité pri investovaní do nehnuteľností.

Nehnuteľnosti

Starostlivé zváženie všetkých právnych rizík je veľmi dôležité pri investovaní do nehnuteľností. Advokátska kancelária BG:LEGAL poskytuje svojim klientom komplexné právne poradenstvo v oblasti nehnuteľností, a to tak pri akivzíciách a prevodoch nehnuteľností, ako aj pri financovaní a výstavbe nehnuteľností.

Akvizície a prevody nehnuteľností

 

  Poskytujeme právne poradenstvo pri nadobudnutí a prevode bytov, nebytových priestorov, ako aj obchodných a administratívnych centier, rezidenčných komplexov, výrobných hál, logistických parkov a ubytovacích zariadení, a to tak pri tzv. investíciách na zelenej lúke (greenfield investment), ako aj pri brownfieldových projektoch, vrátane právnych aspektov ochrany životného prostredia a riešenia častých otázok existujúcich environmentálnych záťaží. Súčasťou našich právnych služieb je aj autorizácia zmlúv o prevodoch nehnuteľností.

Financovanie a výstavba nehnuteľností

 

  Riešime aj právne otázky spojené s financovaním a výstavbou nehnuteľností, vrátane úpravy zmluvných vzťahov s projektantmi a architektmi od projektovej fázy počas celej realizácie výstavby, ako aj zmluvné vzťahy so zhotoviteľmi, vrátane uplatňovania nárokov zo zodpovednosti za vady.

Spolupráca s developermi, komerčné nájmy

 

  Spolupráca s developermi, poradenstvo pri financovaní a výstavbe nehnuteľností, vrátane zabezpečenia pohľadávok tvoria neoddeliteľnú súčasť právnych služieb poskytovaných našou advokátskou kanceláriou v oblasti nehnuteľností.

  Našim klientom poskytujeme zároveň komplexné právne poradenstvo v oblasti nájmov komerčných priestorov.

Nájomné vzťahy

 

  Okrem právneho poradenstva pri komerčných nájmoch obchodných či kancelárskych priestorov v spolupráci s developermi poskytujeme tiež právne poradenstvo týkajúce sa nájmu bytov, a to od prípravy nájomnej zmluvy až po riešenie vzťahov pri ukončení nájmu bytu.

Katastrálne a iné konania

 

  Našich klientov zastupujeme tiež v konaní pred katastrom nehnuteľností, ako aj pred inými orgánmi štátnej správy a miestnej samosprávy a spolupracujeme so súdnymi znalcami v oblasti nehnuteľností, autorizovanými geodetmi a kartografmi, ako aj renomovanými realitnými kanceláriami.

Advokáti
JUDr. Jana Borská

Referencie
Zoznam referencií

Kontakt
BG:LEGAL, s.r.o.
Mostová 2
811 02 Bratislava

bglegal(_AT_)bglegal.sk

Tel.: +421 905 793 802

© 2015 BG:LEGAL, s.r.o., Všetky práva vyhradené | Právne informácie