bglegal1
image1
arrow1a

 

Pochopiť a zodpovedne chrániť záujmy klientov považujeme v našej oblasti za kľúčové. Právo nás baví.

Finančné právo, cenné papiere

Služby našej advokátskej kancelárie v oblasti finančného práva a cenných papierov zahŕňajú poradenstvo v úverových transakciách, financovaniach, poradenstvo týkajúce sa zabezpečovacích nástrojov a záruk, poradenstvo v súvislosti s rôznymi bankovými a poisťovacími produktmi, vrátane poradenstva v otázkach právneho rámca pre poskytovanie služieb bankami, poisťovňami a inými domácimi i zahraničnými finančnými inštitúciami na slovenských finančných a kapitálových trhoch, prípravy rôznej zmluvnej dokumentácie, operácií s cennými papiermi vrátane riešenia otázok zmenkového práva.

Úverové transakcie

 

    Služby našej advokátskej kancelárie v oblasti finančného práva a cenných papierov zahŕňajú poradenstvo v úverových transakciách, financovaniach, poradenstvo týkajúce sa zabezpečovacích nástrojov a záruk, poradenstvo v súvislosti s rôznymi bankovými a poisťovacími produktmi, vrátane poradenstva v otázkach právneho rámca pre poskytovanie služieb bankami, poisťovňami a inými domácimi i zahraničnými finančnými inštitúciami na slovenských finančných a kapitálových trhoch, prípravy rôznej zmluvnej dokumentácie, operácií s cennými papiermi vrátane riešenia otázok zmenkového práva.

Zmenkové právo

 

    Samozrejmosťou je tiež poskytovanie právnych služieb v oblasti zmenkového práva zahŕňajúce najmä právne poradenstvo pri vystavovaní zmeniek, ako aj pri uplatňovaní práv zo zmeniek.

Banky, poisťovne a iné finančné inštitúcie

 

    Poskytujeme právne služby v otázkach týkajúcich sa založenia a vzniku, ako aj získavania požadovaných licencií bankami, poisťovňami a inými finančnými inštitúciami, ako aj v otázkach prípravy štandardnej dokumentácie pre bankové a finančné produkty.

Emisie cenných papierov, Centrálny depozitár cenných papierov

 

    Do portfólia našich právnych služieb tiež patrí poradenstvo našim klientom pri príprave a realizácii emisií cenných papierov, vrátane zastupovania klientov v konaniach pred Centrálnym depozitárom cenných papierov Slovenskej republiky.

Advokáti
JUDr. Jana Borská

Referencie
Zoznam referencií

Kontakt
BG:LEGAL, s.r.o.
Mostová 2
811 02 Bratislava

bglegal(_AT_)bglegal.sk

Tel.: +421 905 793 802

© 2015 BG:LEGAL, s.r.o., Všetky práva vyhradené | Právne informácie