bglegal1
image1
arrow1a

 

Kvalitou našich právnych služieb sa snažíme v čo najväčšej možnej miere predchádzať potenciálnym sporom. V súčasnej dobe má prevencia veľký význam aj v práve.

Riešenie sporov

Veľký dôraz pri poskytovaní právnych služieb našim klientom kladieme na tzv. preventívne právo, v rámci ktorého sa kvalitou našich právnych služieb snažíme v čo najväčšej možnej miere predchádzať potenciálnym sporom.

V prípade zastupovania v sporovej veci vždy odporúčame našim klientom riešenie sporu mimosúdnou cestou a zastupujeme ich pri vyjednávaní podmienok mimosúdneho riešenia sporu. Dôkladné posudzovanie a analýza podkladov dodaných klientom pre posúdenie oprávnenosti ich nárokov, resp. nárokov tretej strany uplatnených voči klientovi, je samozrejmou súčasťou našej práce.

Našich klientov zastupujeme ako v súdnych sporoch, tak aj v rozhodcovských a správnych konaniach.

Mimosúdne riešenie sporov

 

  Vymáhanie pohľadávok

   

   Zastupovanie v súdnych sporoch

    

    Zastupovanie v rozhodcovských a správnych konaniach

     

     Advokáti
     JUDr. Jana Borská

     Referencie
     Zoznam referencií

     Kontakt
     BG:LEGAL, s.r.o.
     Mostová 2
     811 02 Bratislava

     bglegal(_AT_)bglegal.sk

     Tel.: +421 905 793 802

     © 2015 BG:LEGAL, s.r.o., Všetky práva vyhradené | Právne informácie